Química orgànica industrial de Química (URV)

Apuntes de Química orgànica industrial: