Teories i mètodes d'investigació social de Comunicación Audiovisual (UPF)

Apuntes de Teories i mètodes d'investigació social: