Construcció i Anàlisi d'Indicadors Socials de Ciencias políticas y de la Administración (UPF)

Apuntes de Construcció i Anàlisi d'Indicadors Socials: