Introducció a les Xarxes Telemàtiques de Ingeniería de Sistemas Audiovisuales (ETSETB)

Apuntes de Introducció a les Xarxes Telemàtiques: