Promoció i prescripció de l'activitat física i de l'esport de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (UdL)

Apuntes de Promoció i prescripció de l'activitat física i de l'esport: