Biomecània de l'activitat física i l'esport de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (UdL)

Apuntes de Biomecània de l'activitat física i l'esport: