Anàlisis de l'estructura funcional dels esports i estructura de l'exercici físic de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (UdL)

Apuntes de Anàlisis de l'estructura funcional dels esports i estructura de l'exercici físic: