Presons i dret penitenciari de Criminología (UdG)

Apuntes de Presons i dret penitenciari: