Evolució de les societats humanes de Historia (UdG)

Apuntes de Evolució de les societats humanes: