Història de les Idees Estètiques de Filosofía (UB)

Apuntes de Història de les Idees Estètiques: