Història dels models audiovisuals de Comunicación Audiovisual (UB)

Apuntes de Història dels models audiovisuals: