Procediments i sistema tributari de Derecho (UB)

Apuntes de Procediments i sistema tributari: