Individu en la societat informació de Investigación Privada (UB)

Apuntes de Individu en la societat informació: