admistració i direcció d'empreses de Administración y Dirección de Empresas (UB)

Apuntes de admistració i direcció d'empreses: