Memòria i Representació de Psicología (UB)

Apuntes de Memòria i Representació: