Mecànica Quàntica de Física (UB)

Apuntes de Mecànica Quàntica: