Història i Cultures de les Illes Britàniques de Lenguas y Literaturas Modernas (UB)

Apuntes de Història i Cultures de les Illes Britàniques: