Últimes tendències de l'art (de 1960 a l'actualitat) de Historia del Arte (UB)

Apuntes de Últimes tendències de l'art (de 1960 a l'actualitat):