Últimes tendències de l'art de Historia del Arte (UB)

Apuntes de Últimes tendències de l'art: