Roma i l'antiguetat tardana de Historia del Arte (UB)

Apuntes de Roma i l'antiguetat tardana: