Del primer art medieval al romànic (segles VI-XI) de Historia del Arte (UB)