Art de les revolucions burgeses de Historia del Arte (UB)

Apuntes de Art de les revolucions burgeses: