Introducció a l'empresa de Turismo (UAB)

Apuntes de Introducció a l'empresa: