Habilitats Informàtiques de Turismo (UAB)

Apuntes de Habilitats Informàtiques: