Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació de Periodismo (UAB)

Apuntes de Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació: