Escriptura en premsa de Periodismo (UAB)

Apuntes de Escriptura en premsa: