Teoria i anàlisi de la televisió de Comunicación Audiovisual (UAB)

Apuntes de Teoria i anàlisi de la televisió: