Gestió de projectes d'intervenció social de Sociología (UAB)

Apuntes de Gestió de projectes d'intervenció social: