Teoria i pràctica de l'argumentació de Filosofía (UAB)

Apuntes de Teoria i pràctica de l'argumentació: