Introducció a la història del disseny i l'art de Diseño (UAB)

Apuntes de Introducció a la història del disseny i l'art: