Introducció a la informàtica de Ciencias Ambientales (UAB)

Apuntes de Introducció a la informàtica: