Estadística Oficial i Disseny d'Enquestes de Estadística Aplicada (UAB)

Apuntes de Estadística Oficial i Disseny d'Enquestes: