Diversitat funcional de microorganismes de Biología (UAB)

Apuntes de Diversitat funcional de microorganismes: