Fonaments d'enginyeria de bioprocessos de Biotecnología (UAB)

Apuntes de Fonaments d'enginyeria de bioprocessos: