Gestió de la Informació de Periodismo (Blanquerna)

Apuntes de Gestió de la Informació: