Apuntes

Título Asignatura Fecha
Apunts Globalització Societat, Salut i benestar 18-02-2016 8
Apunts promoció de la salut Societat, Salut i benestar 18-02-2016 12
Bloc 2. Problemes i necessitats Psicologia Social Aplicada 29-08-2016 14
Esquema per resoldre problemes distribució mostral Estadística 26-03-2016 50
Esquema per resoldre problemes intèrvals confiança, probabilitats i grandària mostra Estadística 28-03-2016 44
Pràctica psicologia del rumor Psicologia Social 26-04-2016 12
Pràctica Sentit comú Psicologia Social 26-04-2016 10
Resum dels temes 4, 5, 6 Tècniques de Recerca Tècniques de recerca 18-02-2016 77
Sistema Auditiu Psicofisiologia 10-03-2016 41
sistema gustatiu Psicofisiologia 03-03-2016 40
Sistema motor Psicofisiologia 12-05-2016 21
Sistema Olfactiu Psicofisiologia 03-03-2016 36
Sistema Somatosensorial Psicofisiologia 12-05-2016 21
Sistema Vestibular Psicofisiologia 16-03-2016 38
tema 0. introducció i panoràmica de les DDII Diferències individuals 01-03-2016 15
tema 1 - unitats bàsiques d'anàlisi de les DDII Diferències individuals 01-03-2016 19
TEMA 1-2. DISTRIBUCIÓ MOSTRAL Estadística 14-03-2016 51
Tema 1.- Comunicació Hormonal Psicofisiologia 24-02-2016 50
tema 1.- conducta elicitada, sensibilización y habituación Aprenentatge, Motivació i Emoció (AME) 22-02-2016 29
Tema 1.- La disciplina de la Psicologia Social Psicologia Social 12-04-2016 27
Tema 1.- Recerca en Psicologia tècniques de recerca 18-02-2016 9
TEMA 10 - Herència i Genètica de les DDII Diferències individuals 12-05-2016 15
Tema 10.- Psicologia Cognitiva i Humanisme Historia i epistemologia 18-02-2016 6
tema 11. Societat i DDII Diferències individuals 01-06-2016 11
tema 2.- anàlisi quantitativa de les DDII Diferències individuals 01-03-2016 19
Tema 2.- detecció i percepció de la informació: sistemes sensorials Psicofisiologia 03-03-2016 35
tema 2.- Fundamentos del Condicionamiento clásico Aprenentatge, Motivació i Emoció (AME) 07-03-2016 47
tema 2.- Teoria de la ciència tècniques de recerca 18-02-2016 14
tema 2.-Pluralitat de teories. Els grans marcs teòrics Psicologia Social 12-04-2016 29
tema 3,4,5- intèrval de probabilitat, de confiança i determinació de la grandària de la mostra Estadística 14-03-2016 63
tema 3.- la intel·ligència, les capacitats, el QI i el rendiment cognitiu Diferències individuals 08-03-2016 19
tema 3.- mecanismos del condicionamiento clásico Aprenentatge, Motivació i Emoció (AME) 02-04-2016 54
Tema 3.- Tècniques de Gravació i Estratègies Analítiques Tècniques de Recerca 18-02-2016 8
tema 4. Models estructurals Diferències individuals 01-06-2016 7
TEMA 4.- EMOCIÓN Aprenentatge, Motivació i Emoció (AME) 08-04-2016 31
Tema 4.- Situacions i processos d'inducció del comportament Psicologia Social 12-04-2016 31
TEMA 5 . ACTITUDS Psicologia Social 01-06-2016 21
tema 5. estabilitat i desenvolupament de la intel·ligència i el QI Diferències Individuals 01-06-2016 6
Tema 5.- Condicionamiento instrumental Aprenentatge, Motivació i Emoció (AME) 28-04-2016 38
tema 6 - el control por el estímulo Aprenentatge, Motivació i Emoció (AME) 12-05-2016 42
tema 6 . Estereotips Psicologia Social 01-06-2016 21
tema 6. diferències de grup i les capacitats humanes Diferències individuals 01-06-2016 10
Tema 6.- Psicologia Diferencial i Intel·ligència Història i Epistemologia de la Psicologia 18-02-2016 5
Tema 7 . Comunicació Psicologia Social 01-06-2016 20
TEMA 7.- MOTIVACIÓN Aprenentatge, Motivació i Emoció (AME) 19-05-2016 20
Tema 7.- Psicologia Clínica Historia i epistemologia 18-02-2016 7
Tema 7.- TEMPERAMENT I MODELS BIOLÒGICO-FACTORIALS DE LA PERSONALITAT Diferències individuals 25-04-2016 18
Tema 8.- MODELS LÈXICO-FACTORIALS DE LA PERSONALITAT Diferències individuals 25-04-2016 20
Tema 8.- Psicologia funcionalista Historia i Epistemologia de la Psicologia 18-02-2016 6
TEMA 9.- CANVI I ESTABILITAT TEMPORAL DE LA PERSONALITAT Diferències individuals 25-04-2016 21
Tema 9.- Conductisme Historia i Epistemologia 18-02-2016 5
Temes 1,2,3 tècniques resumits Tècniques de Recerca 18-02-2016 24
Treball dirigit Biologia Biologia del comportament 18-02-2016 1
Treball individual de Societat, Salut i Benestar Societat, Salut i Benestar 18-02-2016 1
TREBALL PROPI: EVOLUCIÓ HISTÒRICA Psicologia Social 12-04-2016 5
TREBALL PROPI: TIPUS DE PODER Psicologia Social 12-04-2016 5