INFERMERIA CLÍNICA DEL VELL

Título Asignatura Fecha
  - - -
Resum escales geriàtriques Inflermeria clínica del vell 19-03-2016 5
Tema 1. Introducció a la geriatria Infermeria clínica del vell 16-03-2016 13
Tema 2. Aspectes ètics de l'atenció de l'adult gran Infermeria clínica del vell 16-03-2016 10
Tema 3. Síndromes geriatrics part 1 Infermeria clínica del vell 16-03-2016 11
Tema 3. Síndromes geriàtrics part 2 Infermeria clínica del vell 26-03-2016 8
Tema 4. La medicació en geriatria Infermeria clínica del vell 19-03-2016 11
Tema 5. Alteracions cognitives Infermeria clínica del vell 16-03-2016 11
Tema 6. Sistema osteorticular Infermeria clínica del vell 16-03-2016 9
Tema 7. Sistema respiratori Infermeria clínica del vell 19-03-2016 8
Tema 8. Sistema neurològic Infermeria clínica del vell 19-03-2016 9