Apuntes

Título Asignatura Fecha
A Catalunya i l'Estat Espanyol Gestió i planificació de recursos i el territori 24-12-2016 4
Abocadors Tractament i valorització de residus 23-04-2017 0
Absorció d'energia lluminosa Fisiologia vegetal 27-10-2016 0
Absorció de l'aigua per la planta Fisiologia Vegetal 07-10-2016 0
Absorció i transport de soluts a les arrels Fisiologia Vegetal 27-10-2016 0
Àcid i base Química 02-12-2015 0
Activitat tectònica i deformació de roques Geologia 02-12-2015 2
Activitat volcànica Geologia 02-12-2015 3
Adaptacions del floema Citologia i Histologia vegetal 19-12-2015 6
Adaptacions del xilema Citologia i Histologia vegetal 17-12-2015 7
Adaptacions dels tetràpodes Zoologia 24-12-2016 0
Agents, àmbits i instruments Medi ambient i societat 06-05-2016 7
Aigües subterrànies Geologia 02-12-2015 2
Aigües superficials Geologia 02-12-2015 2
Aïllament i separació de DNA i RNA Biologia Molecular 23-04-2017 2
Algues Botànica 01-04-2016 7
Alguns processos regulats per fitohormones Fisiologia Vegetal 15-12-2016 0
Amfibis Zoologia 24-12-2016 0
Anàlisi vectorial Física 02-12-2015 1
Ancova Anàlisi Avançada de Dades 06-12-2015 15
Anèl·lids Zoologia 27-10-2016 1
Angiospermes. Astèrides Botànica 19-05-2016 6
Angiospermes. Característiques generals i cicle biològic Botànica 06-05-2016 8
Angiospermes. Característiques generals i principals famílies Botànica 14-05-2016 7
Angiospermes. Gametòfit masculí i femení Botànica 06-05-2016 9
Angiospermes. Origen i classificació Botànica 14-05-2016 10
Angiospermes. Pol·linització Botànica 06-05-2016 9
Angiospermes. Tipologia de fruits i disseminació Botànica 06-05-2016 11
Anova Anàlisi Avançada de Dades 06-12-2015 14
Aparell fotosintètic i pigments Fisiologia vegetal 27-10-2016 0
Aparició del celoma Zoologia 07-10-2016 1
Aqüífers i geologia Hidrogeologia 19-03-2017 0
Artròpodes Zoologia 27-10-2016 3
Assimilació de nutrients N i S Fisiologia Vegetal 15-12-2016 0
Avaluació ambiental de plans i programes Gestió i planificació de recursos i el territori 24-12-2016 3
Bases de RNA Biologia Molecular 20-03-2017 0
Bases DNA Biologia Molecular 05-03-2017 1
Bases moleculars de la dominància Genètica 16-04-2016 6
Bilaterals acelomats Zoologia 07-10-2016 0
Biogeografia regional Biologia 01-12-2015 1
Biomolècules Biologia 01-12-2015 3
Biomolècules Bioquímica 04-12-2015 6
Biomorfologia Tècniques científiques integrades 02-12-2015 0
Briòfits Botànica 16-04-2016 9
Cadena de transport d'electrons i FOX Bioquímica 04-12-2015 13
Càlcul de pH Química 02-12-2015 2
Càmbium Citologia i Histologia vegetal 09-12-2015 5
Canvis cromosòmics Genética 13-05-2016 5
Canvis estructurals Genética 09-05-2016 5
CAS 1 Tècniques científiques integrades 1 02-12-2015 6
CAS 2 Tècniques científics integrades 02-12-2015 5
CAS 3 Tècniques científiques integrades 02-12-2015 14
Catabolisme de la glucosa Microbiologia 16-04-2016 11
Catàlegs i cartes Gestió i planificació de recursos i el territori 24-12-2016 4
Catàlisi Bioquímica 04-12-2015 8
Cèl·lules de la sang Citologia i Histologia animal 04-12-2015 1
Cèl·lules mare musculars Citologia i Histologia animal 04-12-2015 2
Cicle d'oxidació del C. Fotorespiració C2. Fisiologia Vegetal 15-12-2016 0
Cicle de Krebs Bioquímica 04-12-2015 13
Cicle de reducció del C i la seva regulació. Plantes C3 Fisiologia Vegetal 15-12-2016 0
Cinemàtica Física 02-12-2015 2
Cinètica química Química 02-12-2015 4
Citoesquelet, aparell contràctil Citologia i Histologia animal 04-12-2015 3
Citoplasma, compartiment funcional i inclusions Microbiologia 02-03-2016 8
Ciutat de ciutats -Oriol Nel·lo Gestió i planificació de recursos i el territori 25-12-2016 2
Cnidaris Zoologia 07-10-2016 2
Codi genètic Genètica 09-03-2016 7
Compartimentació cèl·lula eucariota Biologia 01-12-2015 3
Composició i estructura de l'atmosfera Contaminació atmosfèrica 02-10-2017 0
Compostatge Tractament i valorització de residus 20-03-2017 2
Comunicació cel·lular Citologia i Histologia vegetal 04-12-2015 4
Conjugació Microbiologia 19-03-2016 8
Contingut d'antocians Tècniques científiques integrades 3 02-12-2015 2
Contrast d'independència Anàlisi Avançada de Dades 06-12-2015 14
Contrast paramètric Anàlisi Avançada de Dades 06-12-2015 12
Cordats, Urocordats, Cefalocordats i Vertebrats Zoologia 24-12-2016 1
Correlació Anàlisi Avançada de Dades 06-12-2015 13
Cos primari Citologia i Histologia vegetal 04-12-2015 5
Creixement bacterià Microbiologia 02-03-2016 9
Creixement de la paret cel·lular Citologia i Histologia vegeta 04-12-2015 2
Crustacis Zoologia 24-12-2016 0
Cultiu de teixits Citologia i Histologia vegetal 05-12-2015 3
Dades geogràfiques Sistemes d'informació geogràfica 03-10-2017 0
Darwin Evolució 03-10-2017 0
Definició i bases moleculars de l'acció hormonal Fisiologia Vegetal 15-12-2016 0
Definicions d'evolució Evolució 03-10-2017 0
Desenvolupament de l'embrió Citologia i Histologia vegetal 04-12-2015 6
Desenvolupament sostenible Medi ambient i societat 16-04-2016 11
Deserts i vents Geologia 02-12-2015 2
Digestió anaeròbia Tractament i valorització de residus 23-04-2017 2
Dinàmica Física 02-12-2015 3
Dinàmica de la litosfera i tectònica de plaques Geologia 02-12-2015 2
Dinàmica poblacional Ecologia 03-10-2017 0
Dinàmiques territorials actuals Medi ambient i societat 06-05-2016 9
Dinàmiques territorials actuals Gestió i planificació de recursos i el territori 24-12-2016 4
Diversitat d'animals Biologia 01-12-2015 2
Diversitat de plantes I Biologia 01-12-2015 3
Diversitat de plantes II Biologia 01-12-2015 2
Diversitat dels fongs Biologia 01-12-2015 1
Diversitat filogènia i sistemàtica Biologia 01-12-2015 1
Duplicació del DNA Bioquímica 11-12-2015 5
Ecologia d'ecosistemes Biologia 01-12-2015 4
Ecologia de comunitats Biologia 01-12-2015 3
Ecologia global Biologia 01-12-2015 3
Ecosistemes aquàtics subterranis Hidrogeologia 19-03-2017 0
El cicle hidrològic i el balanç hídric Hidrogeologia 19-03-2017 0
El citoesquelet Citologia i Histologia vegetal 04-12-2015 6
El cos d'una planta Citologia i Histologia vegetal 04-12-2015 7
El vacúol i la vacuoma Citologia i Histologia vegetal 04-12-2015 5
Electrostàtica Física 02-12-2015 1
Elements químics Química 02-12-2015 1
Embriologia Citologia i Histologia animal 04-12-2015 6
Enllaç químic covalent Química 02-12-2015 0
Enllaç químic general Química 02-12-2015 1
Enllaç químic iònic Química 02-12-2015 2
Enllaç químic metàl·lic Química 02-12-2015 0
Envolta membrana plasmàtica Microbiologia 02-03-2016 7
Envolta paret cel·lular Microbiologia 02-03-2016 9
Epidermis Citologia i Histologia vegetal 16-12-2015 3
Epiteli de revestiment Citologia i Histologia animal 04-12-2015 2
Epitelis de la glàndula 1 Citologia i Histologia animal 04-12-2015 3
Epitelis de la glàndula 2 Citologia i Histologia animal 04-12-2015 2
Equinoderms Zoologia 24-12-2016 1
Errors de mercat Economia 27-10-2016 0
Escassetat i elecció Economia 07-10-2016 1
Espermatòfits Botànica 06-05-2016 8
Estructura de les plantes Biologia 01-12-2015 0
Estructura del DNA Bioquímica 06-12-2015 7
Estructura i funció en els procariotes Microbiologia 02-03-2016 6
Estructura i funcionament dels animals Biologia 01-12-2015 2
Estructura i replicació del genoma procariota Microbiologia 02-03-2016 7
Estructures externes no essencials Microbiologia 02-03-2016 8
Estudi de mutants Citologia i Histologia vegetal 04-12-2015 4
Exercicis Química Ambiental Química ambiental 18-05-2016 8
Expressió gènica Biologia Molecular 20-03-2017 1
Extranuclear Genética 06-05-2016 4
Factors ambientals que influeixen la fotosíntesi Fisiologia Vegetal 15-12-2016 0
Fel·logen Citologia i Histologia vegetal 13-12-2015 6
Fermentacions Microbiologia 06-05-2016 7
Filogènia i diversitat dels procariotes Microbiologia 13-05-2016 9
Fisiologia dels microorganismes Biologia 01-12-2015 1
Fixació de C i N Microbiologia 09-05-2016 9
Fonaments de química orgànica i inorgànica Química 02-12-2015 1
Fonaments i conceptes claus del territori Gestió i planificació de recursos i el territori 24-12-2016 3
Fongs Botànica 09-03-2016 6
Fongs liquenificats Botànica 09-03-2016 4
Formes de resistència Microbiologia 02-03-2016 9
Fotomorfogènesi Fisiologia Vegetal 15-12-2016 1
Fotoperiodicitat Fisiologia Vegetal 15-12-2016 0
Fotosíntesi Bioquímica 04-12-2015 6
Funcionament de les plantes Biologia 01-12-2015 0
Generalitats botànica Botànica 02-03-2016 8
Genètica de poblacions Genética 13-05-2016 3
Geologia, visió de conjunt Geologia 02-12-2015 1
Gestió dels recursos no renovables i renovables Economia 27-10-2016 1
Gestió i legislació. Qualitat de l'aire Contaminació atmosfèrica 03-10-2017 1
Gestió i tractament de fangs Tractament d'Aigües 07-05-2017 3
Gimnospermes Botànica 06-05-2016 9
Globalització Medi ambient i societat 16-04-2016 8
Herbari Botànica 02-03-2016 8
Herència quantitativa Genética 06-05-2016 6
Hexàpodes Zoologia 24-12-2016 0
Hidràulica de les captacions Hidrogeologia 19-03-2017 0
Hidrodinàmica Física 02-12-2015 4
Hidrologia superficial Hidrogeologia 19-03-2017 0
Hidrostàtica Física 02-12-2015 2
Història botànica Botànica 02-03-2016 5
Impacte dels contaminants orgànics i inorgànics en el medi ambient Química ambiental 23-05-2016 3
Inferència estadística Anàlisi Avançada de Dades 06-12-2015 11
Instruments de política ambiental Economia 27-10-2016 0
Integració al metabolisme Bioquímica 04-12-2015 4
Interacció gen-ambient Genética 06-05-2016 6
Interacció gènica Genètica 16-04-2016 5
Introducció Economia 12-09-2016 0
Introducció a Ecologia Ecologia 03-10-2017 0
Introducció a l'activitat agrícola Medi ambient i societat 16-04-2016 9
Introducció a la gestió dels residus sòlids Tractament i valorització de residus 05-03-2017 1
Introducció a la microbiologia Microbiologia i toxicologia ambientals 03-10-2017 0
Introducció a la química ambiental Química ambiental 16-04-2016 6
Introducció al tractament d'aigües residuals Tractament d'Aigües 05-03-2017 4
Intrusió marina Hidrogeologia 21-03-2017 0
L'aigua com a recurs Hidrogeologia 05-03-2017 0
L'espècie i l'aïllament reproductiu Evolució 03-10-2017 0
L'interior de la terra Geologia 02-12-2015 2
L'origen de les espècies Evolució 03-10-2017 0
La cèl·lula i els orgànuls Citologia i Histologia vegetal 04-12-2015 2
La ciutat actual Medi ambient i societat 06-05-2016 9
La població mundial, evolució, estructura i distribució Medi ambient i societat 16-04-2016 12
La política territorial a Catalunya Gestió i planificació de recursos i el territori 26-12-2016 4
La primera generació de plans territorials a Catalunya Gestió i planificació de recursos i el territori 30-12-2016 3
La sang Citologia i Histologia animal 04-12-2015 1
La terra com a planeta Geologia 02-12-2015 2
Les geleres Geologia 02-12-2015 2
Les roques Geologia 02-12-2015 3
Lofoforats, Quetognats, Hemicordats Zoologia 24-12-2016 0
Mamífers. Sinàpsids Zoologia 24-12-2016 0
Mapes i recombinació Genética 06-05-2016 6
Marc conceptual de l'ordenació territorial Gestió i planificació de recursos i el territori 29-12-2016 4
Matèria mineral Geologia 02-12-2015 4
Mecanismes d'assignació de recursos Economia 07-10-2016 0
Mecanismes d'herència Biologia 01-12-2015 1
Mecanismes de canvi Genética 27-05-2016 3
Mecanismes de concentració de CO2. Plantes C4 Fisiologia Vegetal 15-12-2016 0
Mecanismes de regulació de concentració de CO2. Plantes CAM Fisiologia Vegetal 15-12-2016 0
Mecanismes de translació Fisiologia Vegetal 07-10-2016 0
Medi ambient i territori: conceptes i instruments fonamentals d'anàlisi Medi ambient i societat 02-03-2016 9
Mercats de competència perfecte Economia 07-10-2016 0
Meristema de l'arrel Citologia i Histologia vegetal 04-12-2015 6
Meristema del brot Citologia i Histologia vegetal 04-12-2015 7
Metabolisme Microbiologia 16-04-2016 9
Metabolisme Biologia 01-12-2015 0
Metabolisme d'aminoàcids i nucleòtids Bioquímica 04-12-2015 6
Metabolisme de glúcids Bioquímica 04-12-2015 6
Metabolisme de glúcids Fisiologia Vegetal 15-12-2016 0
Metabolisme de lípids Bioquímica 04-12-2015 5
Metabolisme fotosintètic Microbiologia 16-05-2016 5
Meteorització i sòl Geologia 02-12-2015 2
Mètodes de treball Gestió i planificació de recursos i el territori 24-12-2016 4
Microorganismes d'importància ambiental Microbiologia 27-05-2016 4
Microorganismes d'interès biotecnològic Microbiologia 27-05-2016 4
Microorganismes eucariotes Biologia 01-12-2015 2
Miriàpodes Zoologia 24-12-2016 0
Modificacions de la paret cel·lular Citologia i Histologia vegetal 04-12-2015 2
Mol·luscs Zoologia 07-10-2016 0
Monilòfits Botànica 06-05-2016 8
Mort cel·lular Microbiologia 06-05-2016 8
Mutació, reparació i recombinació Genética 02-03-2016 8
Mutacions i mutagènesi Microbiologia 19-03-2016 9
Nivell d'organització botànica Botànica 02-03-2016 6
Nocions d'hidrogeologia Hidrogeologia 19-03-2017 0
Ordenació i classificació Anàlisi Avançada de Dades 06-12-2015 11
Organització cel·lular Biologia 01-12-2015 6
Organització gènica, expressió i regulació Microbiologia 19-03-2016 8
Organització interna d'un genoma Biologia Molecular 05-03-2017 1
Origen botànica Botànica 02-03-2016 4
Origen i evolució Biologia 01-12-2015 4
Oscil·lacions Física 02-12-2015 5
Paisatge Medi ambient i societat 23-05-2016 10
Paret cel·lular Citologia i Histologia vegetal 04-12-2015 5
Peixo mandibulats Zoologia 24-12-2016 0
Planejament urbanístic Gestió i planificació de recursos i el territori 24-12-2016 4
Planificació i gestió dels espais naturals protegits Gestió i planificació de recursos i el territori 24-12-2016 7
Planificació territorial Gestió i planificació de recursos i el territori 24-12-2016 5
Plantes llenyoses Citologia i Histologia vegetal 14-12-2015 4
Porífers Zoologia 07-10-2016 2
Potencial hídric Fisiologia Vegetal 07-10-2016 0
Pre-tractament i tractament primari Tractament d'Aigües 20-03-2017 3
Principals contaminants atmosfèrics Contaminació atmosfèrica 02-10-2017 2
Problemes de poblacions Contaminació atmosfèrica 03-10-2017 0
Processos de divisió cel·lular Biologia 01-12-2015 4
Processos gravitacionals Geologia 02-12-2015 2
Propietats de l'atmosfera Meteorologia i Climatologia 05-03-2017 0
Propietats mecàniques Citologia i Histologia vegetal 04-12-2015 4
Proteïnes Bioquímica 04-12-2015 7
Pseudoacelomats Zoologia 07-10-2016 1
Quantitat de moviment Física 02-12-2015 1
Què és una planta Citologia i Histologia vegetal 04-12-2015 5
Quelicerats Zoologia 27-10-2016 1
Química ambiental del medi aquàtic Química ambiental 15-05-2016 7
Química dels compartiments ambientals Química ambiental 06-05-2016 4
Quimiolitotròfia Microbiologia 06-05-2016 7
Recombinació Genética 06-05-2016 4
Reflexions sobre la organització territorial de Catalunya Gestió i planificació de recursos i el territori 30-12-2016 4
Regressió Anàlisi Avançada de Dades 06-12-2015 17
Regulació de l'expressió gènica a eucariotes Genètica 16-04-2016 12
Regulació de l'expressió gènica a procariotes Genètica 19-03-2016 10
Relacions hídriques i de nutrició mineral Fisiologia Vegetal 07-10-2016 0
Repàs mendalisme Genètica 16-04-2016 6
Replicació Genética 02-03-2016 12
Representació del flux subterrani Hidrogeologia 19-03-2017 0
Rèptils Zoologia 24-12-2016 1
Respiracions Microbiologia 06-05-2016 7
Rotacions Física 02-12-2015 1
Sinapsis Citologia i Histologia animal 04-12-2015 3
Sistema d'Informació Geogràfica Sistemes d'informació geogràfica 03-10-2017 0
Sistemàtica botànica Botànica 02-03-2016 5
Sistemes urbans i ecosistema urbà Medi ambient i societat 09-05-2016 9
Solubilitat i complexació Química 02-12-2015 4
Solucions Química 02-12-2015 0
Taula periòdica Química 02-12-2015 0
Taxonomia, filogènia i diversitat final Microbiologia i toxicologia ambientals 03-10-2017 0
Tecnologia del DNA recombinant Biologia Molecular 23-04-2017 2
Teixit adipós Citologia i Histologia animal 04-12-2015 3
Teixit cartilaginós i ossi Citologia i Histologia animal 04-12-2015 2
Teixit connectiu Citologia i Histologia animal 04-12-2015 2
Teixit muscular Citologia i Histologia animal 04-12-2015 5
Teixit nerviós Citologia i Histologia animal 04-12-2015 5
Tema 1 Tècniques científiques integrades 3 02-12-2015 1
Tema 3 Tècniques científiques integrades 02-12-2015 1
Temps i espai Geologia 02-12-2015 2
Teoria elemental de demanda Economia 07-10-2016 0
Teoria elemental de la oferta Economia 07-10-2016 0
Teoria neuronal Citologia i Histologia animal 04-12-2015 2
Termodinàmica climatologia Meteorologia i Climatologia 05-03-2017 1
Termodinàmica i equilibri químic Química 02-12-2015 3
Terratrèmols Geologia 02-12-2015 2
Test no paramètric Anàlisi Avançada de Dades 06-12-2015 10
Tipus de genoteques Biologia Molecular 07-05-2017 2
Tipus de variables Anàlisi Avançada de Dades 06-12-2015 7
Tractament secundari (biològic) Tractament d'Aigües 23-04-2017 3
Traducció Bioquímica 19-12-2015 11
Traducció Genètica 09-03-2016 10
Transcripció Genética 02-03-2016 5
Transcripció Bioquímica 14-12-2015 10
Transducció Microbiologia 19-03-2016 8
Transferència d'electrons Química 02-12-2015 1
Transformació bacteriana Microbiologia 19-03-2016 8
Transport d'aigua pel xilema Fisiologia Vegetal 07-10-2016 0
Transport de soluts a través del floema Fisiologia Vegetal 15-12-2016 0
Transport de soluts i contaminants en medis hidrogeològics Hidrogeologia 19-03-2017 0
Transport electrònic fotosintètic i fosforilació Fisiologia vegetal 27-10-2016 0
Transport i control estomàtic Fisiologia Vegetal 07-10-2016 0
Transport radial de soluts Fisiologia vegetal 27-10-2016 0
Treball i energia Física 02-12-2015 3
Turisme Medi ambient i societat 06-05-2016 11
Unions epitelials Citologia i Histologia animal 04-12-2015 3
Virus i cicles virals Microbiologia 19-03-2016 7
Virus i microorganismes Biologia 01-12-2015 0
Visió general del metabolisme Bioquímica 04-12-2015 10
Zones costaneres Geologia 02-12-2015 2