Pensament i Resolució de problemes (Javier Rodriguez)

Título Asignatura Fecha
  - - -
Bloque 1: Razonamiento inductivo (Javier Rodriguez) Pensament i Resolució de Problemes 20-03-2016 68
Bloque 2: Razonamiento deductivo (cuarta parte) con Javier Rodriguez. Pensament i Resolució de Problemes 20-04-2016 51
Bloque 2: Razonamiento deductivo (primera parte) con Javier Rodriguez. Pensament i Resolució de Problemes 31-03-2016 68
Bloque 2: Razonamiento deductivo (segunda parte) con Javier Rodriguez. Pensament i Resolució de Problemes 10-04-2016 61
Bloque 2: Razonamiento deductivo (tercera parte) con Javier Rodriguez. Pensament i Resolució de Problemes 14-04-2016 52
Bloque 3: Razonamiento moral (primera parte) con Javier Rodriguez Pensament i Resolució de Problemes 27-04-2016 54
Bloque 3: Razonamiento moral (segunda parte) con Javier Rodriguez Pensament i Resolució de Problemes 29-04-2016 52
Bloque 4: Resolución de problemas (Javier Rodriguez) Pensament i Resolució de Problemes 08-05-2016 52
Bloque 4: Resolución de problemas (segunda parte) con Javier Rodriguez Pensament i Resolució de Problemes 20-05-2016 49
Bloque 4: Resolución de problemas (tercera parte) con Javier Rodriguez Pensament i Resolució de Problemes 20-05-2016 48
Introducción (Javier Rodriguez) Pensament i Resolució de Problemes 20-03-2016 41