Dissenys de recerca

Título Asignatura Fecha
  - - -
Bloc 2. Tema 1: Plantejament d'estudis experimentas i quasiexperimentals Dissenys de Recerca 08-04-2016 7
Bloc 2. Tema 2: Disseny experimental de dos grups i multigrups Dissenys de Recerca 08-04-2016 7
Bloc 2. Tema 3: Disseny factorial Dissenys de Recerca 08-04-2016 5
Bloc 2. Tema 4: Disseny de mesures repetides Dissenys de Recerca 08-04-2016 3
Bloc 2. Tema 6: Dissenys de series temporals Dissenys de Recerca 08-04-2016 5
Bloc 2. Tema 7: Dissenys de cas únic Dissenys de Recerca 08-04-2016 6
Bloc I Dissenys de Recerca Dissenys de Recerca 08-04-2016 13