Botànica

Título Asignatura Fecha
  - - -
El ciclo vital del pino (Ejemplo de Gimnospermas) del video Botànica 17-05-2016 24
Tema 1-La classificació dels éssers vius Botànica 12-02-2016 39
Tema 10: Heteroconts Botànica 15-04-2016 35
Tema 11:Rodòfits Botànica 15-04-2016 15
Tema 12: Viridiplantae Botànica` 17-04-2016 14
Tema 13: Colonització del medi terrestre Botànica 17-04-2016 18
Tema 14: Briòfts Botànica 09-05-2016 49
Tema 15 - Sistemàtica i diversitat de briòfits Botànica 11-05-2016 55
Tema 16: Plantes Vasculars Botànica 11-05-2016 49
Tema 17: Els primers cormòfits, “pteridòfits” Botànica 11-05-2016 50
Tema 18: “Pteridòfits”, diversitat i sistemàtica Botànica 12-05-2016 47
Tema 19 : Espermatòfits_l'origen de la llavor i el pol·len Botànica 17-05-2016 22
Tema 2. 2-Reproducció i cicles biològics Botànica 17-02-2016 37
Tema 2.1-Nivells d'organització, reproducció i cicles biològics Botànica 12-02-2016 40
Tema 20: Gimnospermes I Botànica 16-05-2016 36
Tema 21: Gimnospermes II Botànica 16-05-2016 37
Tema 22: Angiospermes I Botànica 17-05-2016 41
Tema 23: Angiospermes II Botànica 16-05-2016 43
Tema 3-Taxonomia, sistemàtica i filogènia Botànica 23-02-2016 40
Tema 4: Ameboides Zigos Botànica 11-04-2016 40
Tema 5: Ascomicots Botànica 11-04-2016 41
Tema 6: Basidiomicots Botànica 12-04-2016 44
Tema 7: Líquens Botànica 13-04-2016 51
Tema 8:L'origen de la vida a la terra Botànica 13-04-2016 37
Tema 9: Bacteris fotosintètics, els cianobacteris Botànica 13-04-2016 34