Estructura i funció de biomolècules

Título Asignatura Fecha
  - - -
Correcció 1r examen EFB Estructura i funció de biomolècules 14-03-2016 11
Preguntes model d'examen EFB Estructura i funció de biomolècules 14-03-2016 10
Tema 1 : Introducció a EFB Estructura i funció de biomolècules 07-03-2016 38
Tema 10C: Replicació de DNA Estructura i funció de biomolècules 31-05-2016 15
Tema 11(sense fotos) Estructura i funció de biomolècules 01-06-2016 9
Tema 2: Principis de bioenergètica Estructura i funció de biomolècules 08-03-2016 36
Tema 3: Estructura, classificació i propietats dels aminoàcids Estructura i funció de biomolècules 08-03-2016 40
Tema 4.1: Tècniques de separació de proteïnes Estructura i funció de biomolècules 09-03-2016 27
Tema 4: Estructura de les proteïnes Estructura i funció de biomolècules 09-03-2016 34
Tema 4: Estructura de les proteïnes complet amb xaperones (final de tema entra en el segon parcial) Estructura i funció de biomolècules 21-04-2016 27
Tema 5: Relacióestructura-funció i evolució de proteïnes Estructura i funció de biomolècules 21-04-2016 40
Tema 6: Bloc A: Catalitzadors biològics Estructura i funció de biomolècules 24-04-2016 36
Tema 6: Bloc B: Catalitzadors biològics Estructura i funció de biomolècules 24-04-2016 34
Tema 6: Bloc C: Catalitzadors biològics Estructura i funció de biomolècules 24-04-2016 34
Tema 7: Glúcids Estructura i funció de biomolècules 25-04-2016 34
Tema 8: Lípids Estructura i funció de biomolècules 25-04-2016 35
Tema 9: Caracterització estructural de macromolècules Estructura i funció de biomolècules 21-04-2016 39