Historia Medieval de Catalunya (prof. Mireia Comas)

Título Asignatura Fecha
  - - -
3.4. Expansió Mediterránea Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 13
4. Llums i ombres de la Catalunya baixmedieval Historia Medieval de Catalunya 19-06-2014 21
Seminari 4. El compromís de Casp Historia Medieval de Catalunya 19-06-2014 10
Tema 0. Introducció a la Catalunya Medieval Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 21
Tema 1. El procés de formació de Catalunya - 1.1. Substrats primitius, romanització, llegat visigot i islàmic Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 29
Tema 1.2. Intervenció Franca i organització social i territorial Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 21
Tema 1.3. Procés d'emancipació dels comtats catalans Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 20
Tema 2. La Catalunya Feudal - 2.1. El canvi feudal Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 28
Tema 2.2. La resistència senyorial Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 24
Tema 2.3. Les altres resistències, els moviments de pau i treva Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 23
Tema 2.4. Feudalització de la terra i la societat Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 22
Tema 2.5. Les taifes i les relacions amb els comtats catalans - PART I Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 21
Tema 2.5. Les taifes i les relacions amb els comtats catalans - PART II Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 16
Tema 2.6. Creixement interior i projecció exterior: política provençal, conquesta y repoblamen de la Catalunya nova Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 19
Tema 3. La corona Catalanoaragonesa - 3.1. La unió amb Aragó Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 18
Tema 3.2. La incorporació de Catalunya nova Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 15
Tema 3.3. Occitània: La confederació Catalanoaragonesa - PART I Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 13
Tema 3.3. Occitània: La confederació Catalanoaragonesa - PART I Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 14
Tema 3.3. Occitània: La confederació Catalanoaragonesa - PART II Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 12
Tema 3.5. Monarquia, pactisme i plenitud institucions catalanes Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 12
Tema 3.6. Ciutat, mercat i comerç - PART I Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 20
Tema 3.6. Ciutat, mercat i comerç - PART II Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 18
Tema 3.6. Ciutat, mercat i comerç - PART III Historia Medieval de Catalunya 01-06-2014 17