Apuntes

Título Asignatura Fecha
Àlgebra lineal i geometria - - -
Càlcul d'una variable - - -
Electrodinàmica - - -
Electromagnetisme - - -
Electrònica Física - - -
Física atòmica - - -
Física estadística - - -
Física Nuclear i de Partícules - - -
Fonaments d'electromagnetisme i òptica - - -
Fonaments d'ones fluids i termodinàmica - - -
Mecánica - - -
Meteorologia - - -
Mètodes matemàtics avançats (3) - - -
Mètodes matemàtics per a la física 1 - - -
Mètodes matemàtics per a la física 2 - - -
Òptica - - -
Química - - -
Termodinàmica - - -