Primer curs

Título Asignatura Fecha
  - - -
administració de l'empresa - - -
comptabilitat 1 - - -
economia de la empresa - - -
història econòmica mundial - - -
introducción a la economía - - -
introducción al derecho - - -
matemáticas 1 - - -
matemáticas 2 - - -
Microeconomia - - -
sociologia - - -