Epidemiologia

Título Asignatura Fecha
  - - -
Epidemiologia (I) instruments d'estudi de la salut 07-03-2016 14
Epidemiologia (II) instruments d'estudi de la salut 08-03-2016 9
Epidemiologia (III), Definicions de brots i epidèmies instruments d'estudi de la salut 09-03-2016 8
Epidemiologia (IV) - Dissenys Epidemiològics instruments d'estudi de la salut 21-03-2016 9
Epidemiologia (V) - Mesura dels fenòmens epidemiològics instruments d'estudi de la salut 22-03-2016 9
Epidemiologia (VI) - Mesures de freqüència instruments d'estudi de la salut 22-03-2016 10
Epidemiologia (VII) - Mesures d’associació i d’impacte instruments d'estudi de la salut 22-03-2016 8
Fonaments dels cribatges instruments d'estudi de la salut 21-03-2016 11
Seminari 2: Aplicació mesures epidemiològiques als cribratges instruments d'estudi de la salut 04-04-2016 10
Sistemes d’informació en epidemiologia i salut pública instruments d'estudi de la salut 02-04-2016 7
Vigilància de la salut pública instruments d'estudi de la salut 02-04-2016 7