Química

Título Asignatura Fecha
  - - -
Tema 1: Estructura atòmica Química 19-09-2017 1
Tema 2: La taula periòdica Química 19-09-2017 1
Tema 3: Enllaç químic Química 19-09-2017 0
Tema 4: Forces intermoleculars Química 19-09-2017 0
Tema 5: Química orgànica Química 19-09-2017 0