2n Farmàcia

Título Asignatura Fecha
  - - -
Apunts de Fisiologia i Fisiopatologia I COMPLETS del 1r BLOC Fisiologia i fisiopatologia I 17-02-2015 18
Apunts de tot el temari de fisiologia i fisiopatologia I Fisiologia i Fisiopatologia I 03-02-2015 71
Apunts de tot el temari de Microbiologia 1 Microbiologia I 01-06-2015 80
Apunts del tema 20: Gust i Olfacte Fisiologia i fisiopatologia I 03-02-2015 12
Apunts dels temes 1, 2 i 3 (1r parcial) de Biologia Molecular i Genòmica Biologia Molecular i Genomica 03-02-2015 76
Examen final de Gener de Biologia Molecular i Genòmica Biologia Molecular i Genòmica 26-04-2015 109
Examen final del 2013 de Fisiologia i Fisiopatologia I Fisiologia i Fisiopatologia I 03-02-2015 105
Examen parcial del Novembre de Biologia Molecular i Genòmica Biologia Molecular i Genòmica 26-04-2015 111
Examen parcial i final de Fisio2 amb respostes Fisiologia i Fisiopatologia II 05-03-2016 116
Exercicis dels seminaris del 1r bloc de Química Orgànica II Química Organica II 03-02-2015 11
Fisiologia i Fisiopatologia II Fisiologia i fisiopatologia II 26-04-2015 92