Genètica

Título Asignatura Fecha
  - - -
TEMA 1. INTRODUCCIÓ Genética 22-10-2014 21
TEMA 12. LA MUTACIÓ Genètica 22-10-2014 27
TEMA 13. CANVIS CROMOSÒMICS NUMÈRICS I ESTRUCTURALS Genètica 22-10-2014 21
TEMA 14. GENÈTICA DE POBLACIONS Genètica 22-10-2014 28
TEMA 2. PRINCIPIS MENDELIANS Genética 22-10-2014 24
TEMA 3. MITOSI I MEIOSI Genética 22-10-2014 25
TEMA 4. HERÈNCIA DEL SEXE Genètica 22-10-2014 24
TEMA 5. ANÀLISI DE GENEALOGIES I CONSELL GENÈTIC Genètica 22-10-2014 23
TEMA 6. EXTENSIONS DE LES LLEIS MENDELIANES Genètica 22-10-2014 25
TEMA 7. LLIGAMENT, ENTRECREUAMENT I RECOMBINACIÓ Genètica 22-10-2014 30
TEMA 8. MAPES GENÈTICS Genètica 22-10-2014 31
TEMA 9. GENÈTICA QUANTITATIVA Genètica 22-10-2014 36