Vertebrats Terrestres

Título Asignatura Fecha
  - - -
4.1 Sauròpsids diversitat Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 07-04-2016 15
4.2 Sauròpsids adaptacions Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 07-04-2016 13
5.1 Lepidosaures diversitat Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 12-04-2016 15
5.2 lepidosaures adaptacions Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 13-04-2016 14
Pràctica 1: Crani Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 04-03-2016 14
pràctica 2 vertebrats Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 07-04-2016 11
Pràctica 3: Esquelet postcranial Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 10-04-2016 11
T1. Transició cap a la vida terrestre. Origen dels tetràpodes biologia i diversitat de vertebrats terrestres 15-02-2016 19
T10. Mamífers adaptacions Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 17-05-2016 15
T2.1. Lissamphibia. diversitat Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 03-03-2016 15
T2.2. Lissamphibia. adaptacions 1 Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 03-03-2016 15
T2.3 lissamfibis. adaptacions 2 Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 07-03-2016 15
T3.1 Sauròpsids i sinàpsids Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 09-03-2016 17
T3.2. Tendències evolutives de sinàpsids i sauròpsids 1 Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 10-03-2016 16
T3.3 Tendències evolutives de sinàpsids i sauròpsids 2 Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 14-03-2016 11
T6.1 Arcosaures Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 04-05-2016 13
T6.2 Adaptacions de crocodylia Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 04-05-2016 12
T6.3 Dinosaures Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 05-05-2016 11
T7. Ocells. evolució Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 05-05-2016 15
T8. Ocells. Especialitzacions Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 10-05-2016 14
T9. Mamífers. Evolució Biologia i diversitat de vertebrats terrestres 17-05-2016 16